Ekofarma

Ekologický chov

V rámci ekologického zemědělství se zaměřujeme na chov dojnic, chov skotu bez tržní produkce mléka, výkrm býků a chov včel.

Plemeno České strakaté je ideální pro výrobu biomléka v podmínkách ekologického zemědělství. Stádo 200 ks dojnic produkuje vysoce kvalitní biomléko, které dále zpracováváme v naší mlékárně zaměřené především na výrobu čerstvých sýrů, tvarohů a kysaných nápojů. Základní stádo 240 ks krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) plemene Masný simentál a jeho kříženců zajišťuje dostatečné množství zástavového materiálu jak pro svoji potřebu, tak na prodej.

Včely slouží pro naše ovocné sady, kterých máme přes 40 ha.

Společnost je pravidelně kontrolována v rámci systému ekologického zemědělství kontrolní organizací KEZ o.p.s. Chrudim.

Rostlinná výroba

Celková obhospodařovaná výměra zemědělské půdy 1750 ha je využívána především pro ekologický chov skotu, produkci sena a výrobu krmných směsí pro vlastní chov.

Orná půda se využívá k pěstování obilnin a dalších kulturních plodin pro vlastní potřebu i jako tržní plodiny, které jsou dále zpracovávány na bioprodukty. Patříme mezi významné producenty pšenice špalda.

V CHKO Bílé Karpaty hospodaříme rovněž v sadech, pěstujeme především slivoně, jabloně a okrajově hrušně.

Ocenění

V letech 2011 a 2014 jsme získali nejvyšší ocenění v soutěži "Zemědělec roku" ve Zlínském kraji. Řadu ocenění v soutěži „Perla Zlínska“ pravidelně získávají výrobky naší a úspěšná byla i naše premiérová účast v soutěži „Česká biopotravina 2015“. Děkujeme kolektivu živočišné i rostlinné výroby za získané ocenění Nejlepší sedlák roku 2016.