Modernizace střediska


Projekt:
Modernizace střediska je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ.

Cílem projektut:
je dostatečná skladovací kapacita na hnůj a dále zlepšení přípravy krmné dávky včetně jejího rozvozu a zakládání do krmných žlabů nebo na krmný stůl.
Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)