Ovocnářství

Založení a rozšíření sadů na plochách naší ekofarmy začalo v letech 2004 v rámci zkulturnění a obnovení původního vzhledu krajiny v oblasti CHKO Bílé Karpaty.Nově jsme založili ovocný sad také v lokalitě Brumov-Bylnice o rozloze 25 ha, celková plocha ovocné výsadby je cca 34 ha. Největší podíl má rezistentní švestkové ovoce (cca 90%), zbytek je doplněn jabloněmi a hrušněmi - jádrovým ovocem. Také na těchto plochách hospodaříme v systému ekologického zemědělství, stromy tedy nejsou nijak chemicky ošetřovány.

Švestky

Zatím nabízíme k prodeji jen našim místním občanům. Do budoucna plánujeme rozšíření sortimentu našich produktů vlastním zpracováním sušených švestek a vařených povidel.

Jablka

Zpracováváme na svůj vlastní mošt v rámci spolupráce v moštárně Hostětín. Výhledově chceme nabídnout sušené ovoce i z vlastní sušárny.

Produkty

Prodejní místa